Prawnicy

Prezentacja wspólników Kancelarii:

Informacja o wspólnikach Kancelarii:

  • Ryszard Bedryj – adwokat i założyciel kancelarii „PRETOR”

preferowany zakres praktyki:

prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo karne, prawo energetyczne, prawo budowlane i inwestycyjne.

  • Małgorzata Kostrzewska – adwokat i założyciel kancelarii „PRETOR”

preferowany zakres praktyki:

prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, obsługa inwestycji deweloperskich, prawa na dobrach niematerialnych, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo administracyjne.

  • Agnieszka Godlewska – adwokat

Preferowany zakres praktyki:

prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo cywilne i gospodarcze, prawo bankowe (np. restrukturyzacja kredytów finansowych przyznanych w Frankach CHF), prawo karne,  prawo spółek.

  • Jakub Bedryj –  adwokat i radca prawny

prawo karne, prawo cywilne i gospodarcze,  prawo rodzinne, odszkodowania, obrót paliwami płynnymi,  prawo transportowe,  windykacja należności, odszkodowania, prawo spadkowe, zamówienia publiczne.

  • Karolina Bedryj – adwokat

preferowany zakres praktyki:

prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo transportowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo ochrony środowiska, prawo ochrony zwierząt, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo energetyczne

  • Sławomir Kostrzewski – adwokat

preferowany zakres praktyki:

prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo administracyjne