W gronie Klientów Kancelarii znajdują się przedsiębiorstwa budowlane i developerskiie, wiodąca na rynku firma z branży IT,
jeden z największych producentów wody mineralnej, spółki energetyczne, przedsiębiorstwa obrotu paliwami, spółki przewozowe,
uczelnia wyższa, przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne i hotelarskie, banki i firmy działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Duży potencjał usługowy pozwala nam także świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych w wielu rozmaitych dziedzinach prawa.