Referencje

Jackpol sp. z o.o.

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw budowlanych i developerskich, firm z branży IT,  producentów wody mineralnej, spółek energetycznych, przedsiębiorstw obrotu paliwami, spółek przewozowych,uczelni wyższej, przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i hotelarskie, stowarzyszeń i fundacji, banków i firm działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych, szeregu klientów indywidualnych.