Sławomir Kostrzewski

Sławomir Kostrzewski

Sławomir Kostrzewski – adwokat

preferowany zakres praktyki:

prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo administracyjne