Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa polskiego oraz europejskiego, przy czym pomoc prawna świadczona jest także w języku angielskim.
Duży potencjał usługowy Kancelarii pozwala nam na zaoferowanie pomocy prawnej z wielu różnych dziedzin prawa.

Spółka świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu gospodarczego i zawodowego, tym niemniej klientami Kancelarii są także osoby fizyczne.

Posiadamy doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym także prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz banków.

Zakres świadczonych usług nie ogranicza się jedynie do reprezentacji klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Oferujemy usługi polegające na bieżącym doradztwie prawnym, udziale w negocjacjach (także prowadzonych za granicą), projektowaniu i opiniowaniu umów, a także przygotowaniu kompleksowych analiz prawnych dotyczących różnych aspektów prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz karnego.
Ponadto, reprezentujemy klientów w toku postępowania przed krajowymi oraz zagranicznymi sądami polubownymi.

Prawnicy Kancelarii pracują także na rzecz klientów zagranicznych.

Świadczona pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne i gospodarcze;
 • prawo spółek;
 • prawa na dobrach niematerialnych;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawo budowlane i inwestycyjne;
 • prawo obrotu nieruchomościami;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo energetyczne i obrót paliwami płynnymi
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
 • prawo transportowe;
 • prawo ochrony środowiska;
 • prawo bankowe;
 • prawo spadkowe;
 • prawo rodzinne;
 • prawo karne;
 • prawo administracyjne;
 • windykacja należności;
 • prawo konkurencji;
 • prawo związkowe i sporów zbiorowych;
 • prawo o szkolnictwie wyższym;
 • prawo ochrony zwierząt;
 • prawo ochrony środowiska