Małgorzata Kostrzewska

Małgorzata Kostrzewska
  1. Małgorzata Kostrzewska – adwokat i założyciel kancelarii „PRETOR”

preferowany zakres praktyki:

prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, obsługa inwestycji deweloperskich, prawa na dobrach niematerialnych, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo administracyjne.