Oferta

Zakres oferty

oferta - prawo cywilne

Prawo i postępowanie cywilne

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych.

oferta - prawo handlowe

Prawo handlowe i korporacyjne

Oferujemy bieżącą i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorstw – niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

oferta - prawo karne

Prawo karne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obronie osób oskarżonych przed sądem oraz będących podejrzanymi w postępowaniu prokuratorskim.

oferta - odszkodowania

Odszkodowania

Posiadamy doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień od osób prywatnych i osób prawnych, z winy których wystąpiła szkoda lub krzywda.

Umowy frankowe

Prowadzimy sprawy dotyczące umów kredytowych, sprawdzając, czy nie zawierają klauzul abuzywnych.

oferta - prawo budowlane

Prawo budowlane

Współpracujemy z inwestorami indywidualnymi, publicznymi, deweloperami, konsorcjami i podwykonawcami.

Prawo rodzinne

Rozwody, spadki, ustalenie opieki nad dzieckiem – jesteśmy ekspertami od prawa rodzinnego.

oferta - prawo pracy

Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji.

oferta - prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Specjalizujemy się w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej a także w reprezentowaniu Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Windykacja należności

W imieniu naszych Klientów zajmujemy się kwestiami egzekucyjnymi – zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Prawo podatkowe

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych.

oferta - dyskryminacja

Pomoc osobom dotkniętym dyskryminacją

Przeciwdziałamy mobbingowi, nierównemu traktowaniu ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jesteśmy do dyspozycji.

pretor@kancelaria-pretor.pl
Pon-Pt 9:00-17:00