Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Rozwody, spadki, ustalenie opieki nad dzieckiem – jesteśmy ekspertami od prawa rodzinnego. Świadczymy usługi prawnicze w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi. W tym zakresie świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • doradzamy w sprawach majątku wspólnego i majątków osobistych małżonków,
 • doradzamy w sprawach zarządu majątkiem wspólnym małżonków,
 • doradzamy w sprawach rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, ustanowienia rozdzielności majątkowej, ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
 • doradzamy w sprawach nabycia przez małżonków nieruchomości i rzeczy ruchomych do majątku wspólnego lub do ich majątków osobistych,
 • doradzamy w sprawach odpowiedzialności małżonków za długi;
 • uzyskujemy zezwolenia sądu na dokonanie czynności, co do których małżonek odmawia udzielenia wymaganej zgody albo jeżeli porozumienie z nim napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody,
 • uzyskujemy orzeczenia sądu pozbawiające drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • uzyskujemy orzeczenia sądu o odpowiedzialności za zobowiązania w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny tylko tego małżonka, który te zobowiązania zaciągnął,
 • przeprowadzamy pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego małżonków,
 • doradzamy w sprawach zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 • uzyskujemy zezwolenia sądu opiekuńczego na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem małoletniego, na przykład zbycie lub obciążenie jego majątku,
 • uzyskujemy orzeczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora reprezentującego dziecko,
 • występujemy do sądu opiekuńczego o nakazanie rodzicom sporządzenie dla sądu inwentarza majątku dziecka oraz zobowiązanie ich do zawiadamiania sądu o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku,
 • przeprowadzamy pozasądowy i sądowy dział spadku.
 • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, zamiany, użyczenia, darowizny, renty i dożywocia, ustanowienia służebności osobistej mieszkania;
 • świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej.

Pozwól nam sobie pomóc.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas.

Odpowiemy na Twoje zapytanie bez zbędnej zwłoki, a jeśli sprawa jest naprawdę pilna – zadzwoń!

71 789 39 07

pretor@kancelaria-pretor.pl
 • Pon-Pt 9:00-17:00