Prawo administracyjne

oferta - prawo administracyjne

Prawo administracyjne

W Dziale Prawa Administracyjnego specjalizujemy się w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej a także w reprezentowaniu Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dział Prawa Administracyjnego oferuje kompleksowe prowadzenie spraw:

 • inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim;
 • inwestycji drogowych;
 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym;
 • z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • z zakresu wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia;
 • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 • cudzoziemców;
 • z zakresu ochrony danych osobowych;
 • z zakresu zdrowia i chorób zawodowych;
 • ochrony własności przemysłowej;

Pozwól nam sobie pomóc.

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas.

Odpowiemy na Twoje zapytanie bez zbędnej zwłoki, a jeśli sprawa jest naprawdę pilna – zadzwoń!

71 789 39 07

pretor@kancelaria-pretor.pl
 • Pon-Pt 9:00-17:00